VNG Handleiding pleegvergoeding

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voor de gemeenten een handleiding uitgegeven met medewerking van diverse organisaties waar onder de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland. In deze handreiking wordt naast de reguliere vergoeding ingegaan op bijzondere kosten, welke door de gemeenten vergoed moeten worden

20150123_vng_handreiking-pleegvergoeding_def (1)