Pleegouder voogden komen in aanmerking voor extra kosten !!!!

Recent kwamen wij een oude uitspraak op het spoor welke voor alle pleeggrootoudervoogden van groot belang is. U kunt met deze uitspraak in de hand ook na 2015 op vergoeding van extra kosten een beroep doen.
Op 30 november 2007 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die van belang is voor de portemonnee van grootouders/pleegouders
(nr. CO6/138HR; LJN BA8447, JOL 2007, 805, RvdW 2007, 1028)

De zaak gaat om het verschil in financiering enerzijds van een pleegkind onder voogdij van een Bjz, anderzijds onder voogdij van bijvoorbeeld een grootouder.

In beide situaties ontvangt de pleegouder, als er tenminste een pleegcontract is, van de pleegzorgaanbieder een basisvergoeding, waaruit de normale kosten van verzorging en opvoeding moeten worden betaald. Alleen in geval van een justitiƫle plaatsing kunnen bovendien bijzondere kosten, zoals schoolgeld, leermiddelen, reiskosten ten behoeve van onderwijs, bijzondere medische kosten e.d. gedeclareerd worden bij Bjz.
Woont een kind in vrijwillig kader in een pleeggezin (ook als het kind onder voogdij van een van de pleegouders staat), dan worden deze kosten niet voldaan.
ziw complete uitspraak:

Rechtspraak Familierecht februari 2008
Uitspraak Hoge Raad 30-11-2007_2