In memoriam Frans van Hove

 
In Memoriam Frans van Hove Frans.van.Hove90x90

Op 16 september 2015 is, na een kort ziekbed, Frans van Hove overleden.
Frans was de eerste secretaris van de SBPN. Later beheerde hij daarbij ook de stichtingskas als penningmeester.
Maar eerst en vooral was hij de grootvader die met zijn vrouw Toos zijn tweeling kleinzoons Ramon en Joey van kleins af aan opvoedde en naar volwassenheid begeleidde tot zij in 2012 uitvlogen en op zichzelf gingen wonen.
In 2013 gaf Frans, toen 75, aan het bestuur te kennen dat hij er voor koos om het actieve bestuurslidmaatschap op geven, nadat hij eerder de taken van respectievelijk secretaris en penningmeester aan nieuwe bestuursleden had overgedragen. Op de landelijke pleeggrootouderdag van dat jaar (in Arnhem) werd hij benoemd tot het eerste erelid van de SBPN.
Frans, de goedmoedige immer goedgeluimde en dienstbare betrouwbare kracht met zijn sonore basstem. Hij heeft met zijn praktische kennis van zaken steunend op een uitgebreid netwerk, in de eerste jaren van onze stichting richting gegeven aan ons beleid. Daarmee heeft hij een onmisbare bijdrage geleverd aan het fundament onder de SBPN; het fundament dat er toe leidde dat de SBPN inmiddels “DE” belangenbehartiger van de pleeggrootouders in Nederland zijn.
Frans , rust in vrede.