Vertrouwenspersoon pleeggrootouders

Het blijk dat weinig mensen op de hoogte zijn van het feit dat ook u recht hebt op gratis ondersteuning door een vertrouwenspersoon jeugdhulp.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon kan je helpen door
• naar je te luisteren
• met je mee te denken
• je te informeren en te adviseren
• je te ondersteunen bij eventuele klachten.

Sinds de transitie is er een landelijk telefoonnummer waar u naar kunt bellen:
088-555 1000
U krijgt dan het AKJ aan de lijn, een andere organisatie die nu in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het “vertrouwenswerk” organiseert. Ze zullen eerst bekijken of ze u
telefonisch al verder kunnen helpen en als het nodig is komt uw vraag bij Zorgbelang

onderstaand de brief van Jan Walschots, vertrouwenspersoon jeugdhulp en maatschappelijke opvang bij Zorgbelang Brabant

Brief Jan Walschots