Oproep universiteit Leiden aan pleeggrootouders

Oproep pleeggrootouders Universiteit Leiden

Onderzoek Positief Opvoeden: Doet u als pleeggrootouder ook mee?!
Pleegkinderen moeten soms opnieuw leren om volwassenen in hun leven te
vertrouwen en kunnen lastig gedrag laten zien. Om pleeggrootouders hierbij te
ondersteunen, zijn er verschillende vormen van begeleiding ontwikkeld. Vanuit
de Universiteit Leiden onderzoeken we deze vormen van begeleiding bij
pleeggrootouders met pleegkinderen van 1 tot 6 jaar. Op dit moment zijn we
dringend op zoek naar nog zo’n tien gezinnen die mee kunnen doen aan het
onderzoek. Bent u pleeggrootouder(s) van een kleinkind tussen de 1 en 6 jaar?
Wij hopen dat u dan mee wilt doen!
Deelnemende pleeggrootouders dragen niet alleen bij aan de optimalisering van
de huidige pleegzorg, maar profiteren zelf ook van de begeleiding. Als blijk van
waardering voor uw tijd en inzet ontvangt u cadeaubonnen ter waarde van
€100,-.
Geïnteresseerd? Neem contact op met Nikita Schoemaker; email:
n.k.schoemaker@fsw.leidenuniv.nl of telefoon 071-527 5768.