Fondsen

De volgende fondsen hebben zich bereid gevonden om de activiteiten van SBPN financieel te ondersteunen:
Stichting het Maagdenhuis Amsterdam