Belastingvoordeel t/m 2014

Uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar

In de aangifte inkomstenbelasting komt een vraag voor met betrekking tot uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar waarvoor geen Kinderbijslag wordt verkregen. In pleegzorgsituaties komt deze vorm regelmatig voor.

Indien u een bepaald bedrag per kwartaal uitgeeft, naast de ontvangen pleegzorgvergoeding, kunt u hiervoor een aftrek toepassen. Rekent u vooral alle kosten mee, zoals deelhuur, deel gas, water en licht en ziektekosten. Kosten schoolgeld en ouderbijdrage etc.

Dit kan u een behoorlijke korting op de te betalen belasting geven.

Met ingang van 2015 dient een beroep te worden gedaan op de gemeente ter compensatie van de kosten voor kinderopvang, en overige kosten op grond van de gewijzigde wet. Zie onder informatie: gezag