Home

Pleeggrootouderdag 2018

De jaarlijkse  Pleeggrootouderdag 2018 heeft plaatsgevonden op woensdag 31 oktober 2018 van 10:00 – 16:30 uur. Gastlocatie is Jeugdorp De Glind van de Rudolphstichting (in de omgeving van Barneveld). De Glind verzorgde de locatie, de lunch en veel activiteiten voor de pleegkleinkinderen, de pleeggrootouders en de overige gasten. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Barneveld en Centrum Jeugd en Gezin Barneveld. 

Locatie: Jeugddorp De Glind (Rudolpstichting)

Klik hier om het verslag te lezen


Under Construction

Wij zijn deze website aan het aanpassen! Het kan daarom zijn dat sommige links of functies niet of niet goed werken. 


Grootouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg

Zeer recent in het nieuws:

  • Jeugdzorg opnieuw duurder, deel gemeenten wil minder jongeren doorverwijzen (nos.nl, maandag 5 nov 2018 17:01)
  • Inspectie ziet ernstige risico’s in lange wachtlijsten bij kinderbescherming (nu.nl, dinsdag 6 nov 2018 10:59)
  • Jeugdzorgwerkers bieden Kamerleden een jeugdzorgmanifest aan. De sector luidt de noodklok. Medewerkers maken zich zorgen dat jongeren niet de zorg ontvangen die noodzakelijk is. (Uitzending Pauw, maandag 5 nov 2018 23:00)

Deze noodkreten waren te verwachten door de radicale transitie van de kosten van de jeugdzorg van provincie naar gemeente gepaard gaande met forse kortingen en onevenredige verdelingen van die kosten voor de diverse regio’s.

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) heeft al eerder in de vorm van een manifest een pleidooi gehouden voor de rol die grootouders in de jeugdzorgproblematiek kunnen spelen. Zowel preventief als ook in een vroeg stadium van correctionele en begeleidende kinderopvang. Uiteraard kunnen grootouders niet het volledige hulpverleningspakket bieden, maar wel ondersteunend werken aan hulpverlening door professionele zorgaanbieders. Een belangrijk doel van jeugdhulpverlening is werken aan terugkeer naar de natuurlijke situatie van het kind. Daarbij kunnen de grootouders een belangrijke rol spelen.

Hiervoor is geen zwaar systeem van screening en matching nodig, maar bereidwillige grootouders die met gepaste ondersteuning, hun eigen vlees-en-bloed helpen terugkeren naar een ‘normale’ situatie in de samenleving. Niet iedere situatie vergt een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling (OTS). Een tijdelijke rustperiode voor zowel ouders als kinderen kan in veel omstandigheden een oplossing bieden.

Ook als het door omstandigheden noodzakelijk is om kinderen (tijdelijk) uit huis te plaatsen is een tweede thuis bij opa en oma een welkome oplossing. Hierdoor kunnen hoge kosten van plaatsing en behandeling aanzienlijk verminderd worden. Natuurlijk zijn daar andere richtlijnen voor nodig en moeten huidige inzichten bijgesteld worden.

In veel landen om ons heen zijn grootouders als alternatief voor de natuurlijke ouders de normaalste zaak van de wereld. Het bijbehorende kostenplaatje voor de betreffende grootouders kan makkelijk verwerkt worden in aftrekposten voor de belasting. Professionele jeugdzorgverleners én grootouders kunnen samen afspraken maken wie welke vorm van hulp verleent aan het kind of de kinderen.,

Natuurlijk is dit geen algemene maatregel die toepasbaar is op álle voorkomende gevallen van Jeugdzorg. Maar als grootouders in 20% van deze problemen een adequate oplossing kunnen bieden, aangestuurd en begeleid door de plaatselijke overheid en de professionele zorgaanbieders, dan kan de jeugdhulpverlening effectiever én efficiënter uitgevoerd worden. Dus meer resultaat bij lagere kosten!

Kortom: Is er een jeugdprobleem? Check dan éérst de mogelijkheden van de grootouders!


Manifest

De SBPN heeft een manifest uitgebracht om minder pleegkinderen in bestandspleeggezinnen te plaatsen maar de kleinkinderen bij hun opa en oma te plaatsen.

Online ondertekening manifest

Of u kunt dit initiatief steunen door Intekenlijst ondersteuning Manifest te printen, op bijeenkomsten te laten ondertekenen en aan ons te retourneren: info@pleeggrootouders.nl