Home

Pleeggrootouderdag 2018

Datum: woensdag 31 oktober

Locatie: Jeugddorp De Glind 


In Memoriam – Gerard Voerman

15 juni 1947 – 11 mei 2018

Pleeggrootvader, oud-penningmeester en erelid van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland.

Zaterdag kregen wij het droevige bericht dat Gerard Voerman was overleden. Het was niet onverwacht maar toch komt zo een bericht hard aan. 

Vele jaren waren Gerard en Henny trouwe bezoekers van onze jaarlijkse landelijke Pleeggrootouderdag en toen onze  stichting in 2011 behoefte had aan een nieuwe penningmeester  heeft Gerard  deze taak op zich genomen en met verve uitgevoerd. De boekhouding van onze stichting werd op een professioneel niveau gebracht, de statuten werden aan de wetgeving getoetst en opnieuw gedeponeerd en we werden een officiële ANBI-organisatie. In vele overleg organen en op diverse symposia van de Pleeg- en Jeugdzorg in Nederland was hij onze vertegenwoordiger. Medepleeggrootouders met belastingperikelen konden op zijn advies rekenen.

Ons bestuur gaat een ervaren bestuurder en een aimabel  mens erg missen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.


UNDER CONSTRUCTION

Wij zijn deze website aan het aanpassen! Het kan daarom zijn dat sommige links of functies niet of niet goed werken. 


BELANGRIJKE OPROEP

Heeft u problemen met belastingen en/of toeslagen? Deel deze met ons! Wij zijn dossiers aan het verzamelen voor overleg met de Belastingdienst. 

Toelichting:

  • De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) is gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Landelijk Overleg Pleegouderraden (Lopor) in overleg met de dienst Belastingen en het ministerie van Financiën.
  • Wij zijn op zoek naar zo veel mogelijk probleemgevallen bij het invullen van uw belastingformulier die verband houden met uw pleegkind of pleegkinderen
  • Ook horen wij graag van u situaties waarin u problemen hebt ervaren bij het aanvragen van toeslagen omdat u de zorg voor een of meerdere pleegkinderen hebt. 
  • Wij willen deze cases geanonimiseerd in een dossier aanbieden aan de belastingdienst, die ons heeft beloofd “Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker”. 
  • U kunt een korte beschrijving van het probleem sturen naar info@pleeggrootouders.nl. In dit mailtje bij voorkeur ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken voor een toelichting of aanvullende informatie.  
  • Wij geven geen belastingadvies en kunnen uw individuele belastingprobleem niet oplossen!

Per 1 juli juni willen wij dit dossier klaar hebben voor aanbieding dus graag voor deze datum graag uw reacties.

Namens de NVP de LOPOR en de SBPN alvast bedankt..


Welkom op de website van Stichting Belangen-behartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN).

De stichting heeft tot doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren, met elkaar in contact te laten treden en uit de kast te laten komen.

Het is net even anders dan gewoon opa en oma.

Voor pleeggrootouder kies je niet. Je wordt er mee geconfronteerd.
Daarom is een aparte aanpak nodig, die niet is te vergelijken met normaal pleegouderschap.
– Rolwisseling van opa/oma naar opvoeder. Sprake van cultuurverschil.
– Hoe ga je om met je eigen kind, familie, vrienden, maar ook in je eigen relatie met je partner. Dit roept verwarring op voor alle partijen
– Hoe ga je om met de financiële mogelijkheden? Bij het kind is meestal niets te halen. Wat als er geen pleegzorgvergoeding wordt uitgekeerd. Wat zijn dan de mogelijkheden.

De SBPN hecht aan (gezonde) familiebanden. Gelukkig krijgen we in jeugdzorgland steeds meer oog voor de krachten in gezinssystemen.

ANBI gecertificeerd, dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Website

Op deze website zijn actualiteiten te vinden, jurisprudentie, relevante wetsartikelen en achtergrondinformatie. Voor de digitale ouderen onder ons is er de mogelijkheid om Twitter te gebruiken. Grootouders die hun kleinkinderen opvoeden zijn zo altijd up to date en volledig geïnformeerd.

Onderzoek kosten pleegkinderen

Op verzoek van de SBPN hebben de hogescholen Windesheim te Zwolle en Saxion te Enschede een onderzoek onder pleegouders en pleeggrootouders gehouden. Wij zijn er trots op u de resultaten te kunnen presenteren.

Onderzoek kosten pleegouders

Manifest

De SBPN heeft een manifest uitgebracht om minder pleegkinderen in bestandspleeggezinnen te plaatsen maar de kleinkinderen bij hun opa en oma te plaatsen.

Manifest: Uit huis geplaatst dan liever bij opa en oma

Online ondertekening manifest

Of u kunt dit initiatief steunen door Intekenlijst ondersteuning Manifest te printen, op bijeenkomsten te laten ondertekenen en aan ons te retourneren: info@pleeggrootouders.nl

Wij wensen alle bezoekers van deze website veel leesplezier en antwoorden op vragen toe. Reacties horen we graag om blijvend te werken aan kwaliteitsverbetering!