Home

Pleeggrootouderdag 2018

Datum: woensdag 31 oktober

Locatie: Jeugddorp De Glind (Rudolpstichting)


Under Construction

Wij zijn deze website aan het aanpassen! Het kan daarom zijn dat sommige links of functies niet of niet goed werken. 


Belangrijke oproep

Heeft u problemen met belastingen en/of toeslagen? Deel deze met ons! Wij zijn dossiers aan het verzamelen voor overleg met de Belastingdienst. 

Toelichting:

  • De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) is gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Landelijk Overleg Pleegouderraden (Lopor) in overleg met de dienst Belastingen en het ministerie van Financiën.
  • Wij zijn op zoek naar zo veel mogelijk probleemgevallen bij het invullen van uw belastingformulier die verband houden met uw pleegkind of pleegkinderen
  • Ook horen wij graag van u situaties waarin u problemen hebt ervaren bij het aanvragen van toeslagen omdat u de zorg voor een of meerdere pleegkinderen hebt. 
  • Wij willen deze cases geanonimiseerd in een dossier aanbieden aan de belastingdienst, die ons heeft beloofd “Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker”. 
  • U kunt een korte beschrijving van het probleem sturen naar info@pleeggrootouders.nl. In dit mailtje bij voorkeur ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken voor een toelichting of aanvullende informatie.  
  • Wij geven geen belastingadvies en kunnen uw individuele belastingprobleem niet oplossen!

Per 1 juli juni willen wij dit dossier klaar hebben voor aanbieding dus graag voor deze datum graag uw reacties.

Namens de NVP de LOPOR en de SBPN alvast bedankt..


Manifest

De SBPN heeft een manifest uitgebracht om minder pleegkinderen in bestandspleeggezinnen te plaatsen maar de kleinkinderen bij hun opa en oma te plaatsen.

Manifest: Uit huis geplaatst dan liever bij opa en oma

Online ondertekening manifest

Of u kunt dit initiatief steunen door Intekenlijst ondersteuning Manifest te printen, op bijeenkomsten te laten ondertekenen en aan ons te retourneren: info@pleeggrootouders.nl

Wij wensen alle bezoekers van deze website veel leesplezier en antwoorden op vragen toe. Reacties horen we graag om blijvend te werken aan kwaliteitsverbetering!