Verslag van de 7e pleeggrootouderdag 2 oktober 2013 in het openluchtmuseum van Arnhem

de weergoden waren ons welgezind. Onder een stralende hemel passeerden 197 deelnemers de toegangspoorten van het Arnhemse Openluchtmuseum , waar ze door het ons welkomst team werd begroet ,van een naamkaartje werd voorzien en doorgestuurd naar de kasteelhoeve, waar de koffie met gebak klaar stond.
Stipt om 10.00 verwelkomde John Goessens alle aanwezigen uit naam van de stichting Lindenhout die de dag op bijzondere wijze had gefaciliteerd. Nadat de kinderen met zachte drang het park ingestuurd waren, kondigde hij Henk van Oosteren aan, hij heeft onderzoek gedaan naar “het opvoeden van kinderen door grootouders”. De conclusie was verrassend.

Om jullie een lang theoretisch verhaal te besparen zal ik wat cijfers melden:
– In Nederland verblijven 24000 pleegkinderen in pleeggezinnen.
– 4000 kinderen wonen bij hun grootouders. (waarvan het bekend is, er is namelijk een grote groep die niet geregistreerd zijn)
– 40 % van de pleegkinderen loopt vast of de plaatsing loopt mis bij pleegouders waarvan 10% van de kk die bij grootouders wonen.

Opmerkingen tijdens het onderzoek.
– De meeste grootouders hebben een gespannen relatie met hun kind, gebaseerd op het niet nemen van verantwoordelijkheden.
– De veelheid aan familiecontacten waar pleeggrootouders “geen boodschap” aan hebben.
– Veel kleinkinderen zijn erfelijk belast b.v. ADHD, autisme, psychiatrisch ziektebeeld.
– Wat gebeurd er als je kleinkind 18 is?

Wat verwacht de pleeggrootouder van de hulpverlening?
– In tegenstelling tot bestandspleeggezinplaatsingen zal een pleeggrootouder niet snel om hulp vragen. Pleeggrootouders willen niet falen in de ogen van hun kind en kleinkind en omgeving. Signalen dienen vroegtijdig opgepakt te worden.
– Respect en begrip voor de “rekbaarheid” in de zorg voor hun kleinkind door de hulpverlening.
– “Luisterend oor” in combinatie met kennis van zaken.
– Het is wenselijk dat de pleegzorgwerker zorg op maat met expertise kan bieden en op de hoogte is van de sociale kaart en kan doorverwijzen indien dit nodig is.

Na deze interessante lezing volgde er nog tot 12 uur een discussie waarna we naar de aangrenzende zaal vertrokken om van een vorstelijke lunch te gaan genieten . De kinderen kwamen uit het park terug en konden genieten van frieten met frikadellen en andere snacks , die een feestmaal voor kinderen compleet maken.
Tijden de lunch stonden we even stil bij het afscheid van ons bestuurslid Frans van Hove, en benoemde we hem tot erebestuurslid met oorkonde en bloemen voor Toos.
Nadat iedereen, weer gesterkt door deze gulle maaltijd, weer naar de grote zaal terugkeerde, konden zij daar deelnemen aan een drietal workshops te weten
• De Nederlandse Vereniging van Pleegouders verzorgde op voortreffelijke wijze een uitleg over de Transitie en wat deze voor pleeggrootouders gaat betekenen.
• Onze partner Alliantie Kind in Gezin, gaf een uitleg waar wij specifiek mee bezig zijn
• En na enige omzwervingen bemenste onze eigen Joyce de workshop “veelzeggende korte gedichten”

Voor hen die in geen van deze activiteiten interesse hadden was er in de grote zaal de mogelijkheid om in gesprek te gaan mat allerlei instanties op het gebied van pleegzorg en pleegkinderen. Ook konden zij kennismaken met andere pleeggrootouders en hun ervaringen uitwisselen. Enige mensen kozen om alvast het museum te bezoeken.

Nadat de kinderen voor een verfrissing teruggekeerd waren naar de kasteelhoeve en de ouderen een welverdiend kopje koffie hadden genuttigd was er gelegenheid voor de grootouders met hun kleinkinderen individueel het park te bezoeken.

Rond 16.00 uur was het tijd om onder het genot van een drankje en een hapje afscheid te gaan nemen van deze geslaagde dag.

Rond 17.00uur waren de laatste vlammetjes genuttigd en de laatste slok gedronken en konden wij niets anders meer doen dan
de stichting Lindenhout in de persoon van John Goessens hartelijk te bedanken want zonder hem was deze dag niet mogelijk geweest.

jos