De Alliantie Kind in Gezin wil in 10 jaar realiseren dat er 10.000 kinderen van tehuizen naar gezinnen gaan. Een verkenning of kleinkinderen bij hun grootouders kunnen wonen is een belangrijke strategie om dit doel te bereiken. De SBPN is partner van de Alliantie.
 

 

 

Kennisinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het helpt organisaties in de jeugdsector de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
De SBPN is ook partner van het NJI