Samenvatting:
Het blokkaderecht kan als hulpmiddel door pleegouders gebruikt worden om te voorkomen dat het pleegkind, dat soms al langere tijd bij deze pleegouders gewoond heeft, abrupt door de ouders of voogd wordt weggehaald zonder toestemming van de pleegouders. Voorwaarden voor dit recht zijn; het pleegkind moet met toestemming van de ouder(s) of voogd in een pleeggezin geplaatst zijn en daar minstens een jaar verbleven hebben. Er moet dus sprake zijn van een vrijwillige plaatsing en niet om een plaatsing middels machtiging.

Op deze pagina kunt u een pdf bestand downloaden waarin het blokkaderecht uitvoerig besproken wordt. In deze pdf vindt u vele wetsartikelen en jurisprudentie met betrekking tot het blokkaderecht en hoe deze gebruikt worden. Bekijk het pdf bestand hier