Verslag van onze wetenswaardigheden van de zo succesvolle Landelijke Pleeggrootouderdag 2015 in Zwolle. We hebben alle factoren die zo een dag tot een succes kunnen maken bij elkaar kunnen voegen n.l. een fantastische locatie, erg mooi weer en natuurlijk gelijkgezinde mensen die er allemaal van overtuigd waren dat ook deze pleeggrootouderdag hen weer alles zou bieden wat men van een Landelijke pleeggrootouderdag mag verwachten.
Voeg daaraan toe, goedgemotiveerde vrijwilligers die onze kleinkinderen op hoog niveau bezig hielden, gastvrije medewerkers van het sportcomplex die probeerden onze wensen van ons gezicht af te lezen voordat we deze hadden uitgesproken, en ter zake deskundige die de pleeggrootouders in hun lezingen en workshops daadwerkelijk instrueerde en ondersteunden in de niet altijd even makkelijke taak, het opvoeden van hun kleinkinderen.
Tussen de bedrijven door hadden alle pleeggrootouders de mogelijkheid met elkaar heerlijk te praten en oude kennismakingen nieuw leven in te blazen.

DE LANDELIJKE PLEEGGROOTOUDERDAG 4 NOVEMBER 2015 IN ZWOLLE

Trias DE PLEEGZORGAANBIEDER VAN ZWOLLE E.O. had zich bereid getoond de landelijke pleeggrootouderdag 2015 te faciliteren.
Begin dit jaar begonnen we een intense samenwerking met Louise Dijkmans communicatie deskundige bij Trias Zwolle. En om een lang verhaal kort te maken, door haar hadden we dit jaar niet alleen een fantastische locatie, maar ook een grote toegewijde crew van begeleiders instructeurs en verzorgers.

Niet alleen de pleeggrootouders hebben een fantastische dag beleefd maar ook onze kleinkinderen hebben zich geen moment verveeld. Voor onze kleinkinderen, die in drie leeftijdsgroepen waren verdeeld, waren leeftijdsadequaat dagbestedingen georganiseerd die allemaal min of meer met lichaamsbeweging te maken hadden. Zo waren er mogelijkheden tot mountainbiken, Zumba dansen, tennissen enz. Er was een springkussen, men kon meedoen met “karaoke” en er was een springstier. Verder kon men tekenen, schilderen en nog veel meer.
De grootouders werden verwelkomd door Fokko Witteveen van Trias en drs Ed Anker wethouder in Zwolle. Daarna woonden zij een inspirerende voordracht van bestuurskundige Prof. Drs. René Clarijs bij.
Na een goed verzorgde lunch werden de aangeboden workshops goed bezocht. Het was opvallend rustig buiten de ruimten en geen van de grootouders was buiten een workshop te vinden.
Na de thee werd er snel overgegaan tot een korte evaluatie van de dag omdat de kinderen te moe werden van de diverse evenementen en de hun vertrouwde oma’s en opa’s weer wilde opzoeken. Bij een hapje en een drankje werd door iedereen de wens uitgesproken “volgend jaar weer” en ging ieder weer zijn weegs.
Het bestuur van de SBPN bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het welslagen van deze dag en ook alle bezoekers die geïnspireerd en gemotiveerd deze dag met ons tot een bijzonder succes hebben gemaakt.

Workshop ‘gebruik maken van het netwerk’
Tijdens de landelijke pleeggrootouderdag 2015 stond een van de workshops in het teken van het sociaal netwerk van pleeggrootouders. De workshop werd gegeven door drie onderzoekers die verbonden zijn aan het onderzoeksproject ‘samen de (sch-)ouders eronder’. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kinderpostzegels. Tijdens de 2 workshoprondes zijn we gestart met een casus van Bep Verhoeven. In de casus vertelt mevrouw Hamers dat ze door de plaatsing van hun kleinzoon in hun gezin een groot deel van hun netwerk, zowel familie als vrienden, zijn kwijtgeraakt. Tijdens de workshops wisselen de pleeggrootouders hun ervaringen uit op dit gebied. Samen kijken we of we als groep tips kunnen geven voor mevrouw Hamers.
Wat kun je doen om je netwerk erbij te betrekken? Wat kun je doen om steun te verkrijgen? De workshops hadden het karakter van een bijeenkomst van een pleeggrootouder gespreksgroep. Door het uitwisselen van ervaringen waren we met elkaar in staat om tips te geven aan elkaar hoe je steun kunt genereren. We geven een aantal tips die volgens de pleeggrootouders werken.
Een pleeggrootouder vertelt dat hij bij de start van de plaatsing de gezinsleden (volwassen en uithuis wonende dochters) bij elkaar geroepen heeft. In dat gesprek hebben ze informatie gegeven, de situatie uitgelegd. Ze hebben een beroep op hun kinderen gedaan en om steun gevraagd) Dit heeft veel begrip opgeleverd. Opa: ‘Ons netwerk is volledig bij elkaar gebleven’.
Een pleeggrootouder geeft aan dat als mensen hulp aanbieden, dat ze daar dan ook gebruik van maakt. Oma lijkt dit op een assertieve manier op te pakken. Ze benoemt een voorbeeld: ‘Een jonge moeder die ik ken via de kerk, bood aan dat ze wel eens voor me wilde oppassen’. En: ‘Als je me wat aanbiedt, dan hou ik je daar aan’
Als u belangstelling heeft voor een verslag van deze workshop, dan kunt u contact opnemen met Eric Lieben e.lieben@trias-groep.nl;
Daphne Roelofs, Angela van den Rozenburg en Eric Lieben