Gefaciliteerd door “Max maakt mogelijk”

Dit jaar hadden we een heel bijzondere pleeggrootouderdag. “Max maakt mogelijk” vond dat pleeggrootouders een dag verwend mochten worden. Zij huurden de prachtige theaterzaal in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en zorgden voor workshops met begeleiding voor de kinderen. Alles was perfect georganiseerd.

De grootouders hadden in de ochtend een eigen programma, verzorgd door de SBPN:

10.30 Opening

Jan Slagter opende de dag onder het genot van koffie, thee en een heerlijk gebakje.

De kinderen gingen vervolgens samen met begeleiders uiteen in verschillende groepen om animatiefilms te maken, te gamen en te knutselen.

De volwassenen werden in de theaterzaal verwacht waar zij door Mirte Loeffen, voorzitter van het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN), welkom werden geheten en door het programma geleid.

11.00 Onderzoek kosten pleegkinderen

Dr. Jack de Swart, lector social work bij Saxion presenteerde het onderzoek over de kosten die pleegouders maken voor hun pleegkinderen: “De hoogte zijn we onderhand zoek”. De pleegzorgvergoeding is dekkend wat betreft de “gewone” kosten. Er ontstaan tekorten daar waar pleegouders te maken krijgen met bijzondere kosten. Gezien de achtergrond en geschiedenis van de meeste pleegkinderen zijn die er vrijwel altijd. Sinds de transitie is niet meer duidelijk wie verantwoordelijk is voor de “pot geld” die vroeger beschikbaar was voor bijzondere kosten. Is dat de gemeente, zijn dat de pleegzorgvoorzieningen, de pleegouders of ouders? Ook mogen de gemeenten sinds de transitie zelf beslissen wat en hoeveel zij financieren op de verschillende domeinen. Dat betekent in de praktijk dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. Jack de Swart kwam veel schrijnende gevallen tegen tijdens zijn onderzoek.

Het rapport “De hoogte zijn we onderhand zoek” werd aangeboden aan Paul Crombeen senior beleidsadviseur van de directie Jeugd bij VWS met de aanbeveling: zorg dat pleegouders standaard in het hele land de extra kosten die zij maken vergoed krijgen!

Paul Crombeen was het eens met de conclusie. Hij beloofde ter plekke te zorgen dat dit item breed bekend wordt bij VWS en een belangrijke plek krijgt in het actieplan pleegzorg dat Paul onder zijn hoede heeft en dat nog onder staatsecretaris van Rijn is gelanceerd en het komende jaar verder uitgewerkt wordt.  

U kunt het onderzoeksrapport terug vinden op onze site.

11.15 Polariteitsdenken

Riet Portengen, bureau Topic,  nam ons vervolgens mee in het “Polariteitsdenken” .

Riet is al tientallen jaren begaan met netwerkpleegzorg omdat zij vindt dat er alles aan gedaan moet worden om kinderen binnen het eigen netwerk op te vangen. De familie is vanaf de geboorte verbonden met het kind en kent het als geen ander. De liefde is onvoorwaardelijk.

Zij is daarom van mening dat je niet kunt spreken van betrekken van de familie bij een pleegzorgplaatsing, maar dat het juist andersom is: de familie betrekt de hulpverlening om ondersteund te worden in haar taak. De familie en alle voor het kind vertrouwde personen vormen het kernteam dat een actieplan maakt en uitvoert. De hulpverlening is hierin faciliterend. Dat vraagt een omslag in denken.

Het verhaal wordt herkend door de zaal. Helaas belanden regelmatig pleeggrootouders op de zijlijn, wordt er niet goed naar hen geluisterd of  krijgen zij te weinig informatie onder het mom van privacy.

Riet legt uit dat het juist erom gaat dergelijke dilemma’s op te pakken. Aan de ene kant beschermt de wet de privacy van mensen, aan de andere kant kun je je taak niet goed vervullen als je geen informatie krijgt. In het polariteitsdenken is het én én.  Begrijpen dat het één niet zonder het ander kan. Zoals je alleen in kunt ademen als je ook weer uit ademt. Teveel inademen zorgt voor hyperventilatie en alleen maar uit ademen voor gebrek aan zuurstof. Vanuit dit bewustzijn zou samengewerkt moeten worden in een dialoog zonder iemand tekort te doen.

Riet vroeg vervolgens grootouders om hun grootste dilemma’s op een briefje te schrijven. Deze verzamelden wij met het plan om er bij de volgende pleeggrootouderdag op voort te borduren.

12.15 Onderzoek succesvolle plaatsingen

Henk van Oosteren presenteerde de uitkomsten van zijn tweede onderzoek naar succesvolle  pleeggrootouderplaatsingen. Hij heeft tientallen pleeggrootouders geïnterviewd om antwoord op de vraag te krijgen waarom de ene pleeggrootouderplaatsing wel slaagt en de andere niet. Een kant en klaar antwoord is er niet. Wel werd duidelijk dat de mate van gedragsproblematiek bij het kind en de kwaliteit van de relatie tussen grootouders en ouders van het kind een cruciale rol spelen bij het slagen van de plaatsing. Ook Henk wist te melden dat hij veel ingrijpende verhalen heeft gehoord. Tegelijkertijd is hij onder de indruk geraakt van de hoeveelheid grootouders die zeiden dat zij het zó weer zouden doen ondanks de belasting, omdat de kleinkinderen ook veel vreugde in hun leven brachten. Vooral de grootouders die de positieve kanten van hun kleinkinderen benadrukten doen het bijzonder goed.

Het volledige onderzoek kunt u nalezen op onze website.

12.40 Lunch

En toen was het tijd voor de lunch! De kinderen kwamen terug van hun workshops en het werd een gezellige boel in de kantineruimte van Beeld en Geluid.

13.30 Tijd voor ontspanning

De volwassenen gingen terug naar de theaterzaal en de kinderen hadden nog een gezellig uurtje met hun begeleiders. De volwassenen werden getrakteerd op een serie hilarische en grappige filmfragmenten uit de televisiegeschiedenis. Er werd gelachen en meegezongen met Ja zuster, nee zuster……. In het instituut Beeld en Geluid is alles gearchiveerd. Prachtig!

14.30 Museumbezoek

Pleeggrootouders en kleinkinderen kregen gratis toegang tot het Experience Center van Beeld en Geluid.  Onder het moto ontdek de wereld van de media kon iedereen in interactieve paviljoens aan de slag als programmamaker, TV-ster, nieuwslezer of showmaster. In het archief konden oude films worden opgezocht en bekeken. Kortom voor iedereen iets te doen en de sfeer zat er ook goed in!

17.00 Afsluiting

Einde van een geslaagde pleeggrootouderdag met dank aan “Max maakt mogelijk” en alle sprekers met hun vrijwillige bijdrage!

Op 9 december heeft “Max maakt mogelijk” om 18.30 op NPO 2 een item over deze dag uitgezonden. Hiervoor is ook een aantal interviews met pleeggrootouders gehouden die in dezelfde uitzending te zien zijn. De uitzending is terug te zien op uitzending gemist.

Wij kijken uit naar de pleeggrootouderdag van 2018 en hopen u daar (opnieuw) te begroeten!