De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

U kunt ons helpen door een (periodieke gift) over te maken. Vanaf 2014 is het niet meer noodzakelijk om voor een periodieke gift een notariële akte te maken. Het kan eenvoudig met de door de belastingdienst daarvoor ontworpen formulieren. Deze giften zijn voor de Inkomstenbelasting aftrekbaar. U kunt ons  met uw gift, helpen om de pleeggrootouderbelangen te behartigen.

Model belastingdienst

overeenkomst periodieke gift in geld en
betalingsvolmacht periodieke gift in geld

De SBPN wil geen contributie van de grootouders vragen, omdat ze al zwaar belast worden door de opvoeding van hun kleinkinderen.

RSIN nummer: 8201 77 726.

Postadres

Secretariaat:
Burg. Damstraat 49
5037 NP Tilburg
Telefoon: 0546 – 714452
E-Mail info@pleeggrootouders.nl

Doelstelling

Zie statuten

Bestuur

informatie over het bestuur

Beloning

Het bestuur krijgt geen enkele beloning. De meeste bestuursleden zien af van een vergoeding van hun gemaakte kosten.

Beleidsplan/Financiële verantwoording/Activiteiten

Zie jaarverslagen