Leeftijd pleegkindBedrag per dag
0 t/m 8 jaar€ 23,32
9 t/m 11 jaar€ 23,63
12 t/m 15 jaar€ 25,73
16 t/m 17 jaar€ 228,41
18 jaar en ouder€ 28,70
Vergoeding pleegzorg 2024

Pleegouders, en dus ook Pleeggrootouders, komen in aanmerking voor een pleegvergoeding. Om in aanmerking te komen voor pleegzorgvergoeding moet er een officiële indicatie worden gesteld, er moet een hulpvraag zijn. Grootouders kunnen zich wenden tot bureau jeugdzorg, die schakelt een instantie in om na te gaan of de grootouders de kleinkinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. Het uitgangspunt daarbij is vaak, dat als de kleinkinderen bij hun grootouders wonen, ze blijven waar ze zijn. Echter, het belang van het kind staat altijd voorop. Grootouders moeten ook begeleiding bij de opvoeding accepteren, maar meestal is dat meer dan welkom omdat de kleinkinderen al veel meegemaakt hebben.

Advies

Opa’s en oma’s die hun kleinkinderen opvoeden en beiden voogd zijn, hebben evenveel rechten en plichten als gewone ouders. Is slechts één van de twee voogd, dan bestaat ongeacht de hoogte van het eigen inkomen recht op pleeggeldvergoeding via de sociale dienst. (wwb artikel 16 lid 1)

Het advies luidt dan ook: altijd officieel pleegouder worden. Dan hebt u recht op pleeggeld én opvoedondersteuning van een pleegzorginstelling. De voogdij ligt dan echter wel ergens anders, zodat er minder zeggenschap is.

In het geval van 2 grootouders, is het ook mogelijk om één grootouder voogd te laten worden, dan blijft de zeggenschap bij uzelf. Het is erg lastig om, als u al van voogd bent, (weer) een pleegouder te worden.

Hoogte

De hoogte van de pleegvergoeding wordt elk jaar opnieuw bepaald. Wanneer pleegvergoeding ontvangen wordt, vervallen alle andere inkomsten m.b.t. het kind. Deze vergoeding hoeft niet bij de belasting te worden opgegeven.

Hieronder vindt u enkele relevante externe links over pleegvergoeding. De bedragen worden elk jaar opnieuw bepaald, daarom hebben we deze links toegevoegd.

Pleegzorgvergoeding
Opbouw pleegzorgvergoeding
Rijksoverheid.nl – Pleegzorg

(via deze link kunt u veel informatie vinden over rechten/plichten en vergoedingen van pleegzorg) (was Postbus 51)

UWV

Ook bij het UWV is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen. Onder andere voor pleegzorgverlof ( maximaal 6 weken) of ouderschapsverlof (maximaal 9 weken).
Op de website van het UWV staat de meest recente informatie over de voorwaarden van zo’n uitkering, hoe deze aan te vragen en wat de hoogte en duur hier van zijn. Klik hier om naar de website te gaan.