Ontstaansgeschiedenis
De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) is op 9 december 2008 opgericht. Voor die tijd was de SBPN actief in verenigingsverband. De aanleiding om activiteiten te ondernemen voor en door pleeggrootouders is een onderzoek in 1998 uitgevoerd onder pleeggrootouders. Er zijn toen door Mirte Loeffen (huidig voorzitter van de SBPN) tientallen grootouders die hun kleinkinderen opvoeden geïnterviewd ter voorbereiding op een boek dat Riet Portengen schreef over netwerkpleegzorg (Portengen, R., (2002). Dichter bij huis, netwerkpleegzorg in Nederland. Utrecht: Trillium/NIZW).

Uit de interviews bleek dat pleeggrootouders dachten dat ze de enige grootouders met opvoedtaken waren, dat het soms erg lang duurde voordat bekend was dat er ondersteuning mogelijk is via een instelling voor pleegzorg en dat veel pleeggrootouders bang waren voor instanties die de kleinkinderen weg zouden kunnen halen.

In de Verenigde Staten bleken grootouders die hun kleinkinderen opvoeden al heel lang georganiseerd. Ze geven boeken uit, organiseren congressen en doen aan belangenbehartiging. Steeds meer signalen van pleeggrootouders duidden op een behoefte aan een Nederlandse club. De eerste landelijke pleeggrootouderdag in 2005 was een try out. Uit de opkomst en de media-aandacht (zowel het acht uur- als het jeugdjournaal waren erbij) bleek dat we bestaansrecht hadden. Joop Houtzager (overleden op 26 december 2009) heeft zich direct opgeworpen als drijvende kracht. Samen met Daisy Middelburg (LSOVD) en Rijk Huisman (onafhankelijk journalist) zijn we toen gestart met zowel belangenbehartiging, als informatieverstrekking en de organisatie van landelijke pleeggrootouderdagen.

Wat biedt de SBPN?
Ruim driehonderd grootouders hebben zich aangesloten bij de SBPN. Zij ontvangen vier keer per jaar een nieuwsbrief en jaarlijks een uitnodiging voor een landelijke ontmoetingsdag waar ook de kleinkinderen waar ze voor zorgen van harte welkom zijn. Pleeggrootouders kunnen ook contact opnemen met de SBPN voor specifieke vragen. Soms benaderen we pleeggrootouders om mee te werken aan een interview voor krant, tijdschrift of televisie.