Bij de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland, later te noemen SBPN streven wij ernaar om gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken teneinde uw privacy te beschermen. Wij zijn van mening dat iedereen van vrije informatie-uitwisseling kan profiteren als die informatie op verantwoorde wijze wordt verzameld en gebruikt.

Privacybeleid

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij in sommige gevallen gegevens nodig. Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst of als u informatie aanvraagt, worden bijvoorbeeld naam en emailadres opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door aan derden, maar gebruiken wij uitsluitend voor diensten waar u specifiek om hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u heeft aangegeven dat u wil deelnemen aan een bijeenkomst.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De SBPN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  de SBPN en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de SBPN verstrekt. De SBPN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom de SBPN gegevens nodig heeft

De SBPN verwerkt uw persoonsgegevens:

  • Om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden,
  • U via e-mail de inschrijving voor een bijeenkomst te bevestigen.

Hoe lang de SBPN gegevens bewaart

De SBPN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De SBPN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit voor verstrekking schriftelijk dan wel per email met u overeen gekomen is.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de SBPN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De SBPN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pleeggrootouders.nl. De SBPN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gebruik van de website

Er kunnen links naar andere websites op onze website staan die totaal onafhankelijk van de SBPN opereren en waar de SBPN geen zeggenschap over heeft. Wij verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en voor uw gemak. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en wij adviseren u die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. De SBPN is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Cookiegebruik

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. De cookies worden uitgelezen door je browser bij het openen van een webpagina. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. In de nieuwe privacywetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Third party cookies zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden.  De SBPN maakt gebruik van deze cookies door gebruik te maken van Google Analytics, LinkedIn, Twitter en YouTube plug-ins. Door gebruik te maken van deze website stem je in met de toepassing van deze cookies. Onderstaand worden de verschillende toepassingen uitgelegd, waarbij doorverwezen wordt naar de Privacy policy van deze partijen. Daar kunt u lezen wat deze partijen met uw gegevens doen. De privacyreglementen kunnen gewijzigd worden en hier heeft BPUG geen invloed op.

Google analytics

De SBPN-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De SBPN heeft Google Analytics zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (SBPN) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Klik hier voor het Privacybeleid  (dat regelmatig kan wijzigen).

Youtube

Voor het bekijken van YouTubefilmpjes worden cookies van YouTube geplaatst. De cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden en om YouTube te verbeteren. Wij hebben geen controle op wat YouTube met de cookies doet. Voor meer informatie klik hier

Beveiligen

BPUG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BPUG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BPUG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BPUG op via info@bpug.nl.

Tussentijdse aanpassing

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens.

Als U onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

Pleeggrootouders.nl is een website van de SBPN. De SBPN is als volgt te bereiken: Postadres: Alle post graag digitaal naar info@pleeggrootouders.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08185185

Telefoon: 0546-714452