2019

Foto’s en video’s

De aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix tijdens de pleeggrootouder-en-kleinkind-dag leidt tot veel aandacht van pers en overige media. Als SBPN juichen wij deze belangstelling toe omdat wij hierdoor nog beter in staat zijn om onze boodschap onder een groot publiek te verspreiden. 

Dit betekent wél, dat tijdens een deel van het evenement foto’s en video’s zullen worden gemaakt door journalisten. In verband met de privacywetgeving zullen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Zo kunt u ‘s ochtends bij het aanmelden kenbaar maken dat u niet zichtbaar wilt zijn op foto’s of video’s. Onze bestuursleden aan de aanmeldbalie kunnen u alles vertellen over onze maatregelen. 

PROGRAMMA VOOR VOLWASSENEN

10:00 – 11:00 Inloop

Tijdens de inloop kunt u langslopen bij de volgende thematafels:
1. Kennis maken met NVP (Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen)
2. Kennismaken met pleegouderraden en Lopor (Landelijke organisatie pleegouderraden)
3. “Je mag er zijn” (kleding- en goederenmagazijn voor pleegouders)
4. Nader kennis maken met onze hoofdsponsor Stichting Kinderpostzegels, door Dulcineia Lopes de Brito projectleider Kamerverbouwing Kinderpostzegels
5. Dugs- en/of alcoholgebruik, door Frea Hoekstra – aandachtsfunctionaris Kenter Pleegzorg
6. Juridische- en belasting vragen

11:00 – 11:20 Opening

Officiële opening door voorzitter SBPN, Mirte Loeffen en wethouder Jeugd Elly Konijn- Vermaas

11:20 – 12:15 Plenaire presentaties

Mariëlle Bahlmann van Defence for Children over de rechten van het kind en het belang van grootouders in de zorg voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen.

“Je kunt het zelf!” Door nalatenschaps-makelaar J.H. Voerman en notaris D.P. Postma. Met een lezing over erfrecht en fiscale regelingen in relatie tot de rol als pleeggrootouder.

U kunt de presentatie “Je kunt het zelf!” downloaden: [Klik hier]. U komt op een volgende pagina. Daar kunt u klikken op de link met de naam ‘? attachment id=2405’. In de meeste gevallen opent de presentatie dan in PDF-formaat. Dit bestand kunt u printen of opslaan op uw computer. In sommige gevallen werkt dat niet omdat u browser niet is ingesteld op het inzien van PDF-bestanden. In dat geval kunt u met een rechtermuisklik op het bestand kiezen voor ‘Doel opslaan als’. U kunt dan de presentatie eerst opslaan op uw PC en vervolgens openen en/of afdrukken.

12:15 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Workshops ronde 1

Workshop 1: “Van opa en oma naar pleeggrootouder; waar loop je tegen aan?”

Het grootbrengen van de tweede generatie brengt veel beloning en voldoening. Als grootouder geef je je kleinkind(eren) een gevoel van veiligheid, je bouwt een intieme band met ze op en fungeert als een soort spil die de familie bij elkaar houdt. Er zijn ook vele uitdagingen. Hoeveel je ook van je kleinkinderen houdt, ze in huis nemen vraagt nogal wat aanpassingen en zal complicaties met zich meebrengen. Maar met de juiste steun en (deskundige) adviezen kun je een belangrijke rol spelen als opvoeder van je kleinkinderen en hen een onbezorgde jeugd geven. Deze workshop wordt gegeven door gedragswetenschappers Marjanne Boesenkool en Corinne Louter. Beiden werkzaam bij Parlan Jeughulp

Workshop 2: Sexting en Grooming

Sexting gaat over het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via social media. Grooming over het vertrouwen winnen van kinderen met het doel hen seksueel te kunnen misbruiken). Sociale media zijn belangrijk voor kinderen en jongeren, ook wanneer het om liefde, relaties en seksualiteit gaat. Ze flirten online, wisselen foto’s uit, zoeken informatie en steun. Ze worden verliefd, kunnen anoniem experimenteren en ervaring opdoen. Wie zich op het internet begeeft kan naast leuke ook minder leuke dingen meemaken. In deze workshop krijgt u achtergrondinformatie over de problematiek en handvatten om de risico’s van Sexting en Grooming met u kleinkinderen bespreekbaar te maken. De workshop wordt verzorgd door medewerkers van Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid, onderdeel van Spirit Jeugdhulp.

Workshop 3: Polariteitsdenken

Dilemma’s en oplossingen voor de samenwerking tussen pleegouders, ouders en begeleidende instellingen. Deze workshop is een vervolg op de workshop die Riet Portengen twee jaar geleden in het Mediapark te Hilversum heeft gegeven aan alle pleeggrootouders. Het was toen de wens van de aanwezigen om hier een vervolg op te geven.

Workshop 4: Een neurosequenciële lens

Menselijk gedrag en hersenontwikkeling zijn complexe processen. Het is een continu samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. In deze workshop wordt een kort overzicht gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling, wordt er specifiek ingezoomd op de effecten van trauma en verwaarlozing en waarom ritme, timing en relaties hierbij essentieel zijn. Ook wordt belicht waarom we in het huidige onderwijs- en zorgsysteem vechten tegen onze biologie en welke keuzes juist onze grootste biologische gaven omarmen. Tot slot wordt er een verbinding gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de praktijk van de hulp- en zorgverlening met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT). Dit wordt gedaan aan de hand van een casus. Verder wordt uitgelegd op welke manier we nadenken over de behandelvormen van het kind. Hierbij zal een voorbeeld van een behandeladvies gegeven worden waarbij inzichtelijk wordt hoe de NMT uitgangspunten in de verschillende leefsituaties van een kind gevolgd kunnen worden. Deze workshop wordt gegeven door Roland Verdouw kinder- en jeugd psychiater bij Pluryn/Intermetzo en Danielle Steggink, psychomotorisch Therapeut bij Kenter Jeugdhulp

Workshop 5: Garage 2020

De digitale ontwikkelingen gaan zo snel, steeds meer jongeren zitten op hun telefoon, voor alles is een appje. Zijn dit zorgelijke ontwikkelingen of liggen er ook kansen? Garage2020 is een innovatiewerkplaats binnen de jeugdzorg die zich met dit soort vraagstukken bezig houdt. En zet zich in voor radicaal nieuwe oplossingen voor jongeren en gezinnen. Garage2020 is een landelijk netwerk van innovatiewerkplaatsen, waarbij technologie, designthinking en co-creatie vooropstaat. In deze sessie gaan we onderzoeken of deze aanpak ook kan leiden tot nieuwe inzichten in de pleegzorg. De workshop wordt verzorgd door Evelyn Visschedijk, digitale strandjutter/ teamlid Garage 2020.

14:15 – 14:30 Pauze

14:30 – 15:15 Workshops ronde 2

Herhaling van de 5 workshops uit ronde 1.
Zie de beschrijvingen bij ronde 1.

13:30 – 15:15 Alternatieven

Mogelijkheid tot stellen van vragen aan de nalatenschapsmakelaar en notaris die de centrale lezing hebben gehouden.

Mogelijkheid tot stellen van vragen aan Dulcinea Lopez de Britto projectleider Kamerverbouwing Kinderpostzegels.

Creatief met Trudy, lekker ontspannen knutselen

Curling voor volwassenen

15:15 – 16:00 Voorstelling kinderen

Voorstelling door de kinderen in samenwerking met muziektheatergroep Samba Salad.

Vanaf 16:00 Afsluiting met hapje en drankje

PROGRAMMA VOOR DE PLEEGKLEINKINDEREN

Vanaf 10:30 tot 15:15 uur

1. Schaatsen of sporten
2. Knutselen, lezen, schminken e.d. voor de kleintjes
3. Samba Salad workshops: Salsadans, percussie en zang

De kinderen worden begeleid door:

– Vrijwilligers
– Medewerkers van de IJshal
– Muziektheatergroep Samba Salad

Van 12:15 – 13:30 lunchen de kinderen samen met de volwassenen

PROGRAMMABOEKJE

U kunt het bovenstaande programma downloaden: [Klik hier] voor het programmaboekje in printformaat. U komt op een volgende pagina. Daar kunt u klikken op de link met de naam ‘? attachment id=2380’. In de meeste gevallen opent het programmaboekje dan in PDF-formaat. Dit bestand kunt u printen of opslaan op uw computer. In sommige gevallen werkt dat niet omdat u browser niet is ingesteld op het inzien van PDF-bestanden. In dat geval kunt u met een rechtermuisklik op het bestand kiezen voor ‘Doel opslaan als’. U kunt dan het programmaboekje eerst opslaan op uw PC en vervolgens openen en/of afdrukken.