Contact

contact
Postadres Secretariaat:
Burg. Damstraat 49
5037 NP Tilburg

Telefoon: 0546 – 714452

E-Mail adressen:
Algemene zaken: info@pleeggrootouders.nl
Persgerelateerde zaken media@pleeggrootouders.nl

Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08185185.

Daarnaast is de stichting ook in het bezit van een eigen bankrekening n.l. bij de Rabobank onder rekeningnummer NL42 Rabo01481.47.011 ten name van SBPN.