Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit zeven betrokken en deskundige mensen. Het zijn:

Angelika Gessner (a.m.gessner@pleeggrootouders.nl)

Leijntje Houtzager (l.houtzager@pleeggrootouders.nl)

Maria Martosoedjono (m.martosoedjono@pleeggrootouders.nl)

Mirte Loeffen (m.loeffen@pleeggrootouders.nl)

Pieta Janssen-van Tuil (p.janssenvantuil@pleeggrootouders.nl)

Jos Verhoeven (j.verhoeven@pleeggrootouders.nl)

Jack van Grunsven (jackvangrunsven63@gmail.com)

Erelid:Frans van Hove †

 

MirteLoeffen90x90Mirte Loeffen orthopedagoog en voorzitter van de SBPN. Zij is werkzaam als senior-adviseur jeugdzorg bij Seinpost Adviesbureau in Arnhem. Zij is getrouwd en heeft een dochter en een pleegzoon.

 

Houtzager90x90Leijntje Houtzager overgrootmoeder en voorheen pleeggrootmoeder van drie. Samen met haar man Joop stond zij aan de wieg van de SBPN. Leijntje bemenst de telefonische hulplijn voor vragen van grootouders en organiseert de pleeggrootouderdagen.

 

Maria.Martosoedjono90x90Maria Martosoedjono voedt samen met haar man haar kleindochter op en werkt als administratief/postkamer medewerkster in een groot farmaceutisch bedrijf. In de SBPN bemoeit zij zich actief met de organisatie van de landelijke pleeggrootouderdagen.

 

jos Jos Verhoeven voedt samen met zijn vrouw zijn kleinzoon op. Eerder was Jos zelfstandig ondernemer. Nu wijdt hij zich full-time aan de opvoeding van zijn kleinzoon. Jos is secretaris van  de SBPN.

 

Angelika Gessner paspooort kleinAngelika Gessner Heeft als uitvoerende werker en leidinggevende tientallen jaren ervaring in de jeugdhulpverlening opgebouwd. Haar specialisatie is pleegzorg. Zij draagt pleeggrootouders een warm hart toe en is sinds het begin nauw betrokken bij SBPN.

 

Pieta van Tuijl fotogewPieta Janssen-van Tuil is sinds het begin nauw betrokken bij SBPN. Is werkzaam als zorgbemiddelaar in de ouderenzorg, is getrouwd en 2 á 3 dagen per week voedt ze samen met haar man hun kleinkinderen, een tweeling van 13 jaar op.