De SBPN heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de brochure voor stelselwijziging Jeugdhulp met als ondertitel:

Pleegzorg een bijzondere vorm van Jeugdhulp

Brochure Pleegzorg