LANDELIJKE PLEEGGROOTOUDERDAG 8 OKTOBER 2014

Onze 8e Landelijke Pleeggrootouderdag is dit jaar gehouden in de wagenwerkplaats te Amersfoort, onder auspiciën van de 140 jaar oude jeugdzorgaanbieder Youké.

Bestuur SBPN

Verslagen
Foto’s

Onze speciale dank gaat uit naar de onderstaande instelling die deze dag mogelijk maakte.

Youké