LANDELIJKE PLEEGGROOTOUDERDAG 4 NOVEMBER 2015

Onze 10e Landelijke Pleeggrootouderdag is dit jaar gehouden bij Fit Plaza te Zwolle, onder auspiciën van de pleegzorgaanbieder Trias te Zwolle. Onze dank gaat uit naar de organisatie van deze dag, die bijzonder geslaagd was.

Bestuur SBPN

Verslagen
Foto’s