Met trots presenteren wij het rapport : Onderzoek kosten pleegouders

Titel: De hoogte zijn we onderhand zoek
Subtitel: Een inventariserend onderzoek naar de kosten die pleegouders maken voor hun pleegkind vergeleken met de vergoeding die zij hiervoor ontvangen.

Opdrachtgever: Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN), met medeweten en ondersteuning van onze samenwerkingspartners de Nederlandse Vereniging van Pleegouders (NVP) en het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR).

Opdrachtnemer: Windesheim: Lectoraat Sturing in de Jeugdzorg, Saxion lectoraat Social Work

Auteurs: Dr. J.J.W. (Jack) de Swart (lector Social Work Saxion) en Dennis van de Weijenberg en Derrek Greven (beide 4de jaars student van de opleiding bedrijfseconomie van Windesheim)

Enschede, maart 2017

Rapport:

Rapport kosten pleegzorg 2017