Inleiding

Beste pleeggrootouders en andere geïnteresseerden,

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2016 met de meest recente informatie en alle wetenswaardigheden over grootouders die hun kleinkind(eren)opvoeden. Voor algemene informatie over het pleeggrootouderschap verwijzen wij u ook graag naar onze website: https://www.pleeggrootouders.nl/


Pleeggrootouderdag oktober 2016

Dit jaar werd de landelijke pleeggrootouderdag in Veenendaal gehouden, gefaciliteerd door de William Schrikker Pleegzorg. De WSP heeft op die dag haar eigen landelijke pleegouderdag georganiseerd en de SBPN onderdeel laten zijn van deze bijeenkomst.
Het was voor de kinderen een prachtige dag. Er werden verschillende workshops gegeven. Er is gedanst, gesport, muziek gemaakt, geknutseld, geschilderd en veel gelachen. De kinderen hebben enorm genoten! En er was een heerlijke lunch. Dank aan de WSP!
Van de pleeggrootouders kregen we verschillende berichten. Zij vonden het fijn voor de kinderen maar misten de intimiteit van het bij elkaar zijn met lotgenoten. De eigen identiteit van de SBPN ging een beetje verloren in het geheel. Er was op de tweede verdieping een aparte ruimte voor de pleeggrootouders. Op het centrale podium echter was niet veel aandacht voor hen. Soms was het zoeken waar zij terecht konden met pleeggrootouder specifieke zaken.

Het bestuur heeft deze dag geëvalueerd en komt tot de conclusie dat we het volgend jaar weer anders willen organiseren. Het is wenselijk een aparte bijeenkomst met elkaar te hebben. Ook heeft de woensdag de voorkeur i.v.m. alle activiteiten op zaterdag van onze sportieve kleinkinderen. Er zijn al allerlei ideeën de revue gepasseerd. We houden u op de hoogte!


Manifest: Uit huis geplaatst? Dan liever naar opa en oma!

We denken dat u het met deze uitspraak geheel eens zult zijn. In 2020 willen we graag een derde van alle pleegkinderen bij hun opa en oma hebben wonen in plaats van bij vreemde pleeggezinnen! Tijdens de pleeggrootouderdag hebben we het manifest geïntroduceerd met de bedoeling hier landelijk aandacht voor te vragen. Er dreigt een tekort aan aspirant pleegouders. De “vijver” waaruit deze pleegouders figuurlijk “gevist” worden raakt leeg.
Wij zijn van mening dat bij het noemen van het pleegoudertekort een grote vijver over het hoofd wordt gezien. Er zijn zo veel grootouders in deze vijver die met liefde voor hun kleinkinderen willen zorgen wanneer de ouders daar niet toe in staat toe zijn. Er wordt echter onvoldoende in gevist en daar willen we verandering in aanbrengen.

Bij het manifest hoort een handtekeningenlijst. In iedere regio zullen vaste ambassadeurs deze lijst in hun gemeentes bij belangrijke bijeenkomsten introduceren, meedenken over verdere verspreiding, handtekeningen verzamelen en deze vervolgens aanbieden aan de wethouders. We weten dat er interesse is voor een dergelijke functie in Edam/Volendam, Oosterhout, Amsterdam, Schagen, Heerde, Tilburg en Twenterand.

Wilt u meehelpen? Laat Jos Verhoeven dit weten. info@pleeggrootouders.nl Hij coördineert deze actie en zal samen met belangstellenden een stad- bijeenkomst organiseren.

Het Manifest en handtekeningenlijst hebben we toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Ook vind u de intekenlijst op onze website. www.pleeggrootouders.nl


Nalatenschap: Eens wordt je nalatenschap een erfenis

Op de pleeggrootouderdag hebben velen van u kennis kunnen maken met Henk Voerman en Douwe Postma. Zij vertelden over de verschillende mogelijkheden om nalatenschap te regelen. Voor velen van u een belangrijk onderwerp. Henk is nalatenschapsmakelaar en aangesloten bij een landelijke vereniging. Deze organisatie behartigt als neutrale derde het belang van erfgenamen en bemiddelt bij geschillen over de verdeling. Er was vooral één onderwerp dat ons allen aan het denken zette: het levenstestament. met het levens- testament kun je regelen dat er in alle gevallen beslissingen mogelijk zijn. Het is namelijk zo dat wanneer bijvoorbeeld één van de echtgenoten dement wordt, dan heeft de andere partner geen enkele bevoegdheid meer om financiële zaken te regelen zoals b.v. het huis verkopen. Voor de verkoop heb je beide partners nodig en een demente partner mag geen handtekening zetten. Dergelijke zaken moet je van te voren hebben geregeld in een levenstestament.

Belangrijk om hier goed over na te denken en zaken op tijd te regelen!
Meer informatie kunt u vinden op de website van de organisatie: www.nalatenschapsmakelaar.nl


Vertrouwenspersoon via Zorgbelang

Zorgbelang is een landelijke organisatie die gratis ondersteunt wanneer u niet tevreden bent over de geleverde hulpverlening. Er zijn in iedere provincie vertrouwenspersonen beschikbaar die met u meedenken, u informeren, adviseren en ondersteunen bij eventuele klachten. Zorgbelang is te bereiken via het landelijke nummer: 088-555 1000
U krijgt dan het AKJ aan de lijn die eerst bekijkt of u vraag telefonisch afgehandeld kan worden. Wanneer dat niet het geval is komt uw vraag terecht bij Zorgbelang. Medewerkers van deze organisatie bellen u vervolgens binnen twee weken terug.
Voor meer informatie kijk via deze link op de website: https://www.pleeggrootouders.nl/?page_id=1572


SBPN en publiciteit

Wij willen onze PR strategie nieuw leven inblazen. Ons bestuurslid Pieta van Tuil heeft de taak op zich genomen om te proberen meer publiciteit voor pleeggrootouders en de SBPN te krijgen. U kunt haar daarbij ondersteunen door ideeën door te geven over media die wij kunnen benaderen. Tijdschriften, gemeentebulletins, huis aan huisbladen, radio, TV etc.
Hebt u een suggestie/concreet voorstel of kent u contactpersonen bij media stuur dan een mail naar media@pleeggrootouders.nl


Enquête: wat kost een pleegkind?

In tegenstelling tot eerdere berichten is het eindrapport van deze enquête pas in januari gereed. We kunnen alvast een klein tipje van de sluier oplichten: de reguliere kosten voor een pleegkind komen tamelijk exact overeen met de pleegzorgvergoeding. De speciale en aanvullende kosten die veel pleegouders hebben, komen echter uit op een tekort van ca. 800 Euro gemiddeld per pleeggezin per jaar. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.


Donateur worden van de SBPN?

De SBPN behartigt met succes de speciale belangen van grootouders die 24/7 hun kleinkinderen opvoeden. Dat dit andere belangen zijn dan van “normale” pleegouders begint langzaam door te dringen tot alle lagen van de pleegzorg beleidsvoering in Nederland. De SBPN draagt hier in belangrijke mate toe bij. Om dit werk voort te zetten hebben wij financiële ondersteuning nodig (zie financiële verantwoording op onze site)
Wij zien uw donatie graag tegemoet op onderstaand rekeningnummer. Wij zijn een ANBI geregistreerd “GOED DOEL” dus u heeft ook dit jaar fiscaal voordeel hiervan.