Ieder heeft recht op famliy live op grond van artikel 8 EVRM:

• Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven
o 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Family live wordt aangenomen als het kind(eren) langer dan 1 jaar in de gezinssituatie van de pleeggrootouders verblijven:

http://www.mobiel-pleegzorg.nl/2012/08/family-live/