Landelijk Pleegzorg Panel

Kwaliteit van de samenwerking
bepalend voor zicht op ontwikkeling pleegkind

Het lijkt voor de hand te liggen dat bij de start van een pleegzorgplaatsing alle betrokkenen een
duidelijk beeld hebben van de ontwikkeling van een jeugdige. Dit geeft handvatten voor een goede matching en zorgt ervoor dat er adequaat aangesloten kan worden op wat het kind nodig heeft.

Toch hebben veel pleegouders de ervaring dat er vaak heel weinig duidelijk is bij aanvang van een plaatsing, terwijl de professionals aangeven dat de informatie bijna altijd voorhanden is. Het expliciet met elkaar delen van (dossier)kennis én het gezamenlijk spreken over de ontwikkeling van pleegkinderen zijn volgens de panelleden belangrijke voorwaarden om een realistisch beeld te verkrijgen. Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking die hiervoor nodig is regelmatig te wensen over laat. Er zou daarom actief werk gemaakt moeten worden van een efficiënte samenwerking met een heldere taak en rolverdeling waarbij alle betrokkenen hun aandeel in een goede ontwikkeling van het pleegkind kunnen hebben.

Hoe dat kan?

Lees het in het  onderzoeksrapport op
www.pleegzorgpanel.nl/resultaten.
Als u, op welke wijze ook, affiniteit hebt met pleegzorg,  kunt zich ook aanmelden als panellid. Uw mening helpt pleegzorg in Nederland te versterken.

Meer informatie: www.pleegzorgpanel.nl

Geef een reactie

Your email address will not be published.