Jurisprudentie

Op deze pagina kunt u vele voorbeeldbrieven downloaden die met de verschillende zaken van het pleeggrootouderschap te maken hebben. In deze brieven staat bijvoorbeeld relevante informatie omtrent vergoedingen, het voogdij en de stappen die ondernomen moeten worden om dit te bereiken. Daarnaast vindt u in de brieven ook handige en actuele links naar bijvoorbeeld informatie van Postbus 51 over pleegzorg.

De documenten zijn chronologisch geordend, zodat u het makkelijk terug kan vinden.

14-10-2013: Jurisprudentie recht op bijstand voor kleinkind bij Gemeenten
Voorbeeld voor indienen verzoek tot bijstand voor kleinkind met bezwaren tegen afwijzing en toekenning

29-07-2009: Gezag schoondochter
Kwestie over ouderlijke gezag van, in dit geval, een schoondochter

08-03-2009: Voogdij
Tijdelijke en enkelvoudige voogdij van kleinkind

04-09-2008: Werk kleindochter
Effect van werk van kleinkinderen op pleegzorgvergoeding

02-06-2008: Aanvragen Bijzondere Bijstand
Aanvragen van Bijzondere Bijstand

20-04-2008: Omgangsrecht
Over het recht op “family life”

12-04-2008: Eenoudervoogdij
Kwestie over eenoudervoogdij en het proces van het verkrijgen hiervan

01-02-2008: Pleegvergoeding
Informatie over pleegvergoeding, inclusief de hoogte hiervan. Actuele informatie van 2010

2006: Pleegvergoeding
Overige informatie over pleegvergoeding